Родителска среща за родителите на новоприетите ученици в осми клас

Скъпи родители на новоприетите ученици!
Първата родителска среща за учебната 2021-2022 година ще се проведе на 07.09 (вторник). За учениците от VIIIa кл. срещата ще започне в 18 ч, а за учениците от VIIIб кл. в 18.15 ч. По време на тези срещи ще се запознаете с учителския състав, класните ръководители и ръководството на гимназията. Ще имате възможност да зададете въпросите, които Ви интересуват. Очакваме Ви!

Родителска среща за родителите на новоприетите ученици в осми клас

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top