Съобщение, отнасящо се до родителите на учениците, записани в VIII кл. за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че децата, записани за първи път в VIII клас имат право на еднократна помощ от 300 лева за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда това дете. Удостоверение, че детето е записано в VIII кл. на ПГИИРЕ "М. Еминеску", ще бъде предоставено на родителската среща, която ще се проведе в началото на месец септември 2021 г.

Приложение: Писмо на РУО София-град - https://ruo-sofia-
grad.com/%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd
Съобщение, отнасящо се до родителите на учениците, записани в VIII кл. за учебната 2021/2022 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top