Свободни места след второ класиране 2021 г.

Свободни места след второ класиране 2021г.

1. Профил "Чужди езици" - Румънски език (интензивен) с втори чужд език АЕ - 9 места (без квоти);

2. Профил "Чужди езици" - Испански език (интензивен) с втори чужд език РЕ - 9 места (без квоти).

Свободни места след второ класиране 2021 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top