ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛ.

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомяваме за следното:

 1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
 2. Напомняме, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
  1. заявление до директора;
  2. оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“. 


   !!!!! Записването на новоприетите ученици ще се извършва в дните, определени за записване в Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. на МОН от 7.30 до 18.30 в сградата на ПГИИРЕ  "М.Еминеску" на ул. "Г. С. Раковски" № 20!!! 
                                                                  
На 16.07.2021 г. приемането на документи ще бъде до 18 ч.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top