Пример за успешната реализация на учениците на ПГИИРЕ “М. Еминеску”

Уважаеми приятели на ПГИИРЕ "Михай Еминеску"!
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че ученикът Дончо Филипов е приет в почетния университетски колеж University College Roosevelt на Утрехтския университет в Нидерландия, предназначен за ученици с изключителни постижения и способности, на които се дава възможността да съчетаят няколко различни специалности по време на своето обучение. В ТОП 100 университета, Дончо ще изучава едновременно Medicine ( Biomedical Sciences + Life Sciences) and Computer Sciences, с право на втори чужд език, четвърта специалност на облекчен режим (Minor) и обмени с университети в САЩ и Канада. Утрехтския университет е известен с високотехнологичните иновации в множество направления и е ТОП 54 университет за биологически науки, ТОП 62 в област медицина и ТОП 150 за компютърни науки в света.

Пример за успешната реализация на учениците на ПГИИРЕ “М. Еминеску”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top