Кодове на паралелките за прием в VІІІ клас, 2020/2021

Кодове на паралелките за прием за учебната 2020/2021 година: профил “Чужди езици” – РумЕ интензивно, код 2934 профил “Чужди езици” – ИспЕ интензивно, код 2935 Екскурзоводско обслужване – РумЕ интензивно, код 2937